uz 08:30 - 21:00 (+998 95) 198-83-00 ezguniyat_med@gmail.com

ORTOPEDIYA VA TRAVMATOLOGIYA

ORTOPEDIYA VA TRAVMATOLOGIYA BO'LIMI

“EZGU NIYAT” klinikasida quyidagi ORTOPEDIK VA TRAVMATOLOGIK  jarrohlik amaliyotlari bajariladi:

 • Bo‘yin, ko‘krak, bel umurtqalarini disk churralarini mikroxirurgik diskektomiyasi;
 • Disk churralarini DESTANDO usulida olib tashlash;
 • Dekompressiv stabilizasiyalovchi operatsiyalar (Keydj yerdamida transforaminal spondilodezlash)
 • Umurtqa pog‘onasidagi travma va uning oqibatida kelib chiqqan asoratlarni turli implant va endofiksatorlar yordamida dekompressiv va stabilizasiyalovchi xirurgik muolajalar.
 • Spondilolistez (umurtqalar surilib qolishi) og‘ir turlarida reduksion-stabilizasiyalovchi jarrohliklar;
 • Ko‘krak, bel umurtqalarini sinishlarini transpedikulyar fiksasiya qilish;
 • Umurtqalar kompression sinishida vertebroplastika, kifoplastika qilish
 • Orqa miyadan yashi sifatli o‘smalarni olib tashlash;
 • Ko‘krak qafasi voronkasimon deformasiyalarida plastik jarroxlik;
 • Katta bo‘g‘imlarni birlamchi va revizion endoprotezlash (chanoq-son, tizza, yelka bo‘g‘imlarini) bo‘g‘imlarni endoprotezlash zamonaviy xalqaro standartlarga asoslanib, ilg‘or ishlab chiqaruvchilar anjom-uskuna va implantlardan foydalangan xolda Gruppo Bioimpianti (Italiya), DePuy(SShA), Zimmer Biomet(SShA), Aesculap (Germaniya), Xinrong.best Medical (Kitay) endoprotezlanidan foydalaniladi.
 • Onkologik suyak kasalliklarida modulli endoprotezlash;
 • Tizza qopqog‘i nostabilligini xirurgik davolash;
 • Yelka bo‘g‘imi paylarida va yelka mushaklarida plastik jarroxlik;
 • O‘mrov suyagini sinish va chiqishini jarrohlik yo‘li bilan davolash;
 • Naysimon suyaklar sinishida suyak ichi (BIOS) yoki suyak usti AO plastinkalar bilan osteosintezlash;
 • Toz suyaklari sinishi, jarohatlanishi, umr davomida orttirilgan deformasiyalariini zamonaviy usulda jarrohlik yo‘li bilan davolash kabilar bajarib kelinmoqda.

Эндопротезирование суставов проводится по международным стандартам с использованием эндопротезов и оборудования ведущих производителей с полным набором оборудования фирм: Gruppo Bioimpianti (Италия), DePuy(США), Zimmer Biomet(США), Aesculap(Германия), Xinrong.best Medical (Китай);

 • Модульное эндопротезирование при онкозаболеваниях конечностей;
 • Хирургические методы лечения нестабильности надколенника;
 • Лечение повреждений ротаторной манжеты, патологии сухожилия длинной головки бицепса;
 • Оперативное лечение при нестабильности плечевого сустава;
 • Лечение вывихов и переломов ключицы;
 • Чрескостный и накостный остеосинтез (БИОС) при переломах трубчатых костей;
 • Хирургическое лечение повреждений костей конечностей и таза, ложных суставов, приобретенных деформаций конечностей у взрослых с применением современных методов остеосинтеза.

Коронарография – это единственное вмешательство, которое на сегодняшний день не может быть заменено мультиспиральной компьютерной томографией (МСКТ) с внутривенным контрастированием.

Исследования проводятся на современной высокотехнологичной ангиографической системе “Philips Allura FD20 XPER”. Это оборудование нового поколения для проведения интервенционных операций, которое благодаря максимально качественному и точному изображению позволяет врачам увидеть мельчайшие изменения сосудистого русла.

Информация

Информация

Информация

Информация

Записаться на прием

  Выберите дату

  Toshkent shahri, Shayhontoxur tumani, Olmazor ko’chasi 4

  (+998 95) 198-83-00 
  ezguniyat_med@gmail.com

  ISH REJIMI

  Dushanba - Shanba08:30 - 17:00
  YakshanbaDam olish