ru 08:30 - 21:00 (+998 95) 198-83-00 ezguniyat_med@gmail.com

Tag

Antibiotic
30 yanvar 2021 yil “EZGU NIYAT” tibbiyot markazining intervension kardiologiya bo‘limi mutaxassislari 2 xil noyob jarrohlik amaliyotini bajarishdi. Ulardan biri ko‘krak aorta anevrizmasini endovaskulyar usulda stent-graf yordamida o‘rnatilgan bo‘lsa, ikkinchisi aorta klapanini transkateter yordamida implatansiyasini (TAVI) amalga oshirishdi.Ushbu jarrohlik amaliyotlari rossiyalik yurak qon-tomir jarrohi Imaev Timur Emviyarovich nazoratida o‘tdi Eslatib o‘tamiz, bunday jarrohlik amaliyotlari 2019...
Read More
30 января 2021 года специалисты отделения интервенционной кардиологии Медицинского центра «EZGU NIYAT» провели 2 уникальные операции. Одна из них эндоваскулярная имплантация стент – графта аневризмы грудного отдела аорты, другая – транскатетерная имплантация аортального клапана (ТАVI). Операции прошли под руководством российского сердечно-сосудистого хирурга Имаева Тимура Эмвияровича. Стоит отметить, что подобные операции впервые в 2019 году прошли...
Read More